Telefoonnummer

06-45905543

Email

silvia.autismecoach@zorgduet.nl

KvK-nummer:

59443545

Individuele Begeleiding

Iedere persoon heeft zijn eigen wensen, mogelijkheden en beperkingen. Daarom is het begeleiden
van mensen heel divers en individueel. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de wensen,
behoeften en mogelijkheden van de persoon die ik begeleid, zodat ik hierop kan afstemmen.
Ik begeleid mensen onder andere bij:

Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW, met een beperking of autisme)

  • Het op orde brengen en/of houden van financiën
  • Het plannen en regelen van het huishouden
  • Boodschappen doen
  • (leren) koken
  • Het onderhouden van het sociale netwerk
  • Het zoeken naar passend werk
  • Zinvolle invulling van vrije tijd
  • Het reguleren van de emoties
  • Eigen regie in het leven
  • Thuisbegeleiding voor ouderen

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek kunnen we samen ontdekken waar de behoeften en mogelijkheden
liggen. Zo brengen we uw hulpvraag in kaart en doe ik een voorstel. De begeleiding die Zorgduet
Coaching biedt, kan betaald worden uit het PGB. Om  in aanmerking te komen voor een PGB
moet u zorg of begeleiding aanvragen via het loket van de WMO bij uw gemeente. Het kan ook
zijn dat u recht heeft op een WLZ-indicatie. Dit gaat via het CIZ. Ik kan u helpen met dit soort
aanvragen. De contracten en betalingen lopen via de SVB, want zij beheren de PGB’s.
Als u akkoord gaat met het voorstel wordt dit vastgelegd in de modelovereenkomst van de SVB.
Dit ondertekenen we samen en stuurt u dan naar de SVB terug. Dan kan de begeleiding starten en
kunnen er concrete afspraken gemaakt worden wanneer ik kom helpen en begeleiden.
In het begin van de begeleiding houd ik me bezig met observeren en het leren kennen van de
cliënt. Op deze manier kan ik mijn begeleiding goed op de cliënt afstemmen. Dan zal ik binnen
een periode van 6 weken een voorlopig ondersteuningsplan (OP) schrijven. Hoe de begeleiding er
vervolgens uit gaat zien, hangt van uw individuele wensen, doelen, hulpvragen en behoeften af en
wordt met u besproken.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op.

Thuisbegeleiding voor Ouderen

Tegenwoordig blijven we, als we ouder worden, steeds langer zelfstandig thuis wonen. Alleen of
met een partner. Soms kunt u niet meer alles zelf of is er bij één van de beide personen sprake van
overbelasting doordat er intensieve zorg nodig is voor de partner. Er kan sprake zijn van allerlei
beperkingen; bijvoorbeeld: men wordt slechter ter been of er is sprake van een vorm van
dementie. We vinden het niet leuk om hierover te praten of na te denken, maar het kan allemaal
gebeuren. Ik kan dan op verschillende momenten de zorg of begeleiding even overnemen om de
gezonde partner te ontlasten.
Ouderen kunnen eenzaamheid ervaren of men kan niet meer zelfstandig de deur uit. Bij het beter
participeren in de maatschappij kan ik u van dienst zijn. Als er sprake is van dementie is het heel
belangrijk om het brein actief te houden. Hiervoor zijn allerlei leuke activiteiten en ook de
dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen, koken en bijvoorbeeld de krant lezen kunnen
hierbij helpen. Ook als u somatische klachten heeft en hulp nodig heeft, kan ik u helpen. Samen

kunnen we kijken naar uw sociale netwerk en zoeken we naar oplossingen. Dit kan onder het
genot van een kopje koffie of een fijne wandeling bij mooi weer, indien nodig in de rolstoel.
Het is van belang dat u er niet helemaal alleen voor komt te staan. Wellicht heeft u familie,
vrienden of kennissen die u willen en kunnen helpen. Dat is heel prettig. Maar wellicht kan uw
sociale netwerk niet alle hulp bieden die u nodig heeft. In dat geval bestaat de mogelijkheid om
professionele hulp in te schakelen. Via de gemeente, (WMO) kunt u verschillende soorten hulp
aanvragen om beter te kunnen participeren in de maatschappij. Zorgduet Coaching kan u hierbij
ondersteunen zijn én de hulp bieden die u nodig heeft.
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op.

Begeleiding van kinderen

Kinderen zijn zich volop aan het ontwikkelen, ook als ze een beperking hebben. Ze groeien en
komen steeds weer in andere levensfasen. Hiermee moet rekening worden gehouden in de
begeleiding.
Als een kind moeilijk gedrag vertoont, kan dit allerlei oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van
een stoornis, maar dit hoeft niet. Het kan ook met problemen op school, op sportclubs of in de
thuissituatie te maken hebben. De ontwikkeling en de levensfase lopen niet gelijk of het kind voelt
zich niet begrepen.

Werkwijze
Ik heb zeer ruime ervaring in het begeleiden van kinderen en hun gezin. Samen met de ouders
breng ik eerst de hulpvraag goed in kaart. Wat is er nodig voor het kind en eventueel voor het
gezin? Hoe kan ik hierop anticiperen? Aan de hand van deze vragen maak ik een
ondersteuningsplan (OP) met duidelijke doelen en acties.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op.