Phone

06-45905543

Email

silvia.autismecoach@zorgduet.nl

KvK-nummer:

59443545

Wat is pesten?

Allereerst wil ik het even hebben over wat pesten eigenlijk is, zodat daar geen misverstand over bestaat. We noemen het pesten wanneer iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen in een bepaalde groepscontext. Openlijk pesten is het meest bekent. Juist omdat het openlijk gebeurt.

Hoe wordt er gepest?
Pesten wordt op veel verschillende manieren gedaan en kan ook heel subtiel zijn en bijna onzichtbaar voor de omgeving. Verschillende vormen van pesten:

  • Fysiek: duwen, schoppen, knijpen, slaan…
  • Verbaal: schelden, belachelijk maken, dreigen, beledigen…
  • Materieel: het opeisen van eigendommen, eigendommen stukmaken of kwijtmaken
  • Sociaal buitensluiten van iemand

Let op!

  1. Pesten hoort niet bij het groepsproces en er kan wel degelijk iets aan worden gedaan.
  2. Pesten heeft ernstige gevolgen voor het zelfbeeld van een persoon.
  3. Pesten is niet iets waar je maar tegen moet kunnen of je tegen moet kunnen weren.
  4. Niet iedereen is in staat zich te weren tegen pesten.

Meestal wordt iemand gepest als hij of zij er anders uitziet of zich anders gedraagt. Kinderen en volwassenen met autisme gedragen zich vaak anders dan de gemiddelde Nederlander. Ik vind zelf dat ze zich eerlijker en authentieker gedragen dan de meeste mensen. En daar is niets mis mee. Maar inderdaad anders. Dat is waarschijnlijk de reden waarom kinderen en ook volwassenen met autisme regelmatig gepest worden. En ja, ik denk zeker ook volwassenen.

Soms hebben anderen en misschien zelfs het slachtoffer niet eens in de gaten dat het om pesten gaat. Het kan soms heel subtiel gaan.

Als ik naar mijn eigen ervaringen kijk, ben ik vooral vaak buitengesloten. Voorbeelden zijn niet mee mogen doen op het schoolplein, bij samenwerken in de klas wilde men mij liever niet in het groepje hebben. Als er groepssporten in de gymles werden gedaan zoals voetbal, softbal, volleybal, enzovoorts dan bleef ik altijd als laatste over.

Ook werd ik wel uitgescholden voor van alles en nog wat. Soms werd ik dan heel boos en ging iemand te lijf. Maar ook dat hielp natuurlijk niet. Het maakte eigenlijk niet uit wat ik deed. Ik snap nu dat mijn sociale vaardigheden verre van optimaal waren, maar er zijn wel meer kinderen die daar niet zo goed in zijn. Je ziet ook dat zij sneller slachtoffer van pesterijen zijn.

Mijn vraag is: moeten we dat dan maar gewoon laten gebeuren? Of kunnen we er wat aan doen? Pasklare antwoorden heb ik daar niet voor. Maar ik vind zeker niet dat we het maar moeten laten gebeuren. Kinderen en ook volwassenen die gepest worden, moeten hiermee geholpen worden. Ik weet heel zeker dat er veel kinderen en volwassenen zijn die heel ongelukkig zijn omdat ze zich buitengesloten en niet begrepen voelen. Sommigen onder ons zijn nu eenmaal wat minder handig op sociaal gebied of zien er wat anders uit. Het heeft ook verregaande gevolgen voor de slachtoffers van pesten. Ze leren in ieder geval hun sociale vaardigheden nog minder makkelijk ontwikkelen. En ze zijn gekwetst, voelen zich misschien minder waard enzovoorts. Iedereen heeft andere mensen nodig die hen waarderen en complimenten geven. Niemand kan het helemaal alleen.

Loop jij met dit soort problemen rond en wil je er eens over praten en kijken wat eraan gedaan kan worden? Neem gerust eens contact op.

Hopelijk tot gauw!

 

 

Recommended Articles